ENG

Kinderalimentatie

Wat houdt kinderalimentatie in?

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is er voor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast aan de hand van uw inkomen en vaste lasten.

Wat houdt de kinderalimentatieplicht in?

Vaak wonen kinderen na een scheiding bij één van de ouders. De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel voor hen te blijven zorgen. Dit gebeurt door betaling van een geldbedrag: kinderalimentatie. De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig. U en uw ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de alimentatie, maar bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het overeengekomen bedrag. Daarbij is het belangrijk hoe u de gemaakte afspraken over alimentatie vastlegt.

Er is geen overeenstemming bereikt over de kinderalimentatie. Hoe kan dit worden opgelost?

Komt u er samen niet uit, dan bepaalt de rechter hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden. Ook stelt de rechter vast wanneer en onder welke voorwaarden betalingen plaatsvinden.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld?

Belangrijk bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De rechter stelt de hoogte vast in drie stappen:

  • vaststellen van de kosten van een kind;
  • vaststellen van het gezinsinkomen;
  • vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Is betaalde kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?

Tot 1 januari 2015
De aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar is per 1 januari 2015 afgeschaft. Tot 1 januari 2015 betaalde kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. Wél kunt u als u meer dan een bepaald bedrag per maand uitgeeft aan het levensonderhoud van uw kind, een deel van deze uitgaven als persoonsgebonden aftrek opvoeren.

Vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2017
Een kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 kunt u in aftrek brengen in box 3. Echter, dit heeft alleen zin indien u een box 3 inkomen (bezittingen minus schulden) heeft dat hoger is dan het heffingsvrij vermogen (€ 24.437,- in 2016). Per 1 januari 2017 gaat deze aftrekpost vervallen. Voor de voorwaarden en verdere informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Wordt de ontvangen kinderalimentatie fiscaal belast?

Nee, in tegenstelling tot partneralimentatie is kinderalimentatie niet fiscaal belast voor de ouder die het kind verzorgt en onderhoudt,

Ben ik als stiefouder ook verplicht tot het betalen van kinderalimentatie aan het kind van mijn partner als wij gaan scheiden?

Ja, mits u ook met het ouderlijk gezag bent belast. In dit geval is de duur van de plicht tot het betalen van kinderalimentatie gelijk aan de duur van het gezamenlijk gezag.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian