ENG

Algemene vragen

Wij hebben niet allebei de Nederlandse nationaliteit, kunnen wij dan wel scheiden?

Voor het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding dient met betrekking tot de nationaliteit aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Beide echtgenoten hebben de Nederlandse nationaliteit
  • Beide echtgenoten zijn langer dan 12 maanden in Nederland woonachtig
  • Indien een van de echtgenoten geen Nederlander is, dient de echtgenoot die wel Nederlander is minimaal 6 maanden woonachtig te zijn in Nederland

Wij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, welke gevolgen heeft dat als we gaan scheiden?

Wanneer u en uw partner scheiden, heeft u in principe allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht ieder de helft van de schulden over te nemen. Om deze op een juiste wijze te kunnen verdelen, wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin door u beiden wordt aangegeven op welke wijze de gemeenschap zal worden verdeeld.

Wij zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden wat voor gevolgen heeft dat als we gaan scheiden?

De precieze gevolgen van de ontbinding van een huwelijk op huwelijks voorwaarden is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden, welke per geval verschillen.

Middels huwelijkse voorwaarden hebben u en uw partner aan het begin van het huwelijk afgesproken op welke wijze de goederen tussen u beiden zijn verdeeld. U kunt echter tijdens uw huwelijk ook gemeenschappelijke zaken hebben aangeschaft, samen rekeningen hebben geopend of schulden hebben opgebouwd die toch nog verrekend moeten worden.

Wij zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Moeten we ons aan de akte van de huwelijkse voorwaarden houden als we gaan scheiden?

U mag beiden overeenkomen in het echtscheidingsconvenant afspraken op te nemen welke afwijken van de huwelijkse voorwaarden.

Wij zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan,wat zijn de gevolgen als we het geregistreerd partnerschap laten ontbinden?

Als geregistreerde partners heeft u dezelfde rechten en plichten als gehuwden. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap is echter een stuk eenvoudiger. Een verklaring tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap opgesteld door een notaris of een advocaat zal naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats worden verstuurd. De ambtenaar zal vervolgens de ontbinding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.
U dient er echter rekening mee te houden dat een eventueel convenant met daarin de door u beiden overeengekomen afspraken alleen een executoriale titel heeft wanneer deze door een notaris is opgesteld of wanneer het geregistreerd partnerschap rechterlijk is ontbonden.
Indien er minderjarige kinderen zijn, dan is de beëindiging van het geregistreerd partnerschap alleen mogelijk via de rechter en dient er naast een convenant eveneens een ouderschapsplan te worden aangeleverd.

Wij wonen samen, hebben een samenlevingsovereenkomst en gaan uit elkaar. Op welke wijze kunnen we dit netjes afhandelen?

Vaak wordt een samenlevingsovereenkomst opgesteld bij de aankoop van een woning. In de praktijk is gebleken dat het meestal een standaardovereenkomst betreft, waarin geen vaste afspraken zijn neergelegd ingeval van beëindiging van de samenwoning. Indien u bereid bent met elkaar te willen overleggen teneinde samen afspraken te maken met betrekking tot de beëindiging van de samenwoning, kan Tara Mediation u begeleiden bij het opstellen van de gezamenlijke afspraken en deze vastleggen in een convenant inhoudende de beëindiging van de samenleving al dan niet verwijzen naar een notaris, zodat het convenant een executoriale titel zal krijgen

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian