ENG

PRIVACY STATEMENT

Tara Mediation is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tara Mediation verzamelt daarom via dat bezoek geen persoonlijke gegevens voor commercieel of promotioneel gebruik. 

Indien u overweegt of besluit gebruik te maken van de diensten van Tara Mediation dan kan het zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Op sommige plaatsen kunt u zelf persoonlijke gegevens intoetsen, bijvoorbeeld als u het contactformulier invult of als u ons een e-mail zendt. Uw gegevens worden dan gebruikt om uw vraag of verzoek te beantwoorden en deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, zonder uw toestemming.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Tara Mediation
Donau 158
1186 KR Amstelveen
Kamer van Koophandel: 50031031

Privacybeleid
Tara Mediation respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Op basis hiervan wordt de persoonlijke informatie die u Tara Mediation verschaft zorgvuldig en persoonlijk behandeld.

Door het bezoeken van deze website en door gebruik te maken van diensten van Tara Mediation, worden uw gegevens verwerkt zoals in deze verklaring beschreven. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Tara Mediation.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die gebruikt worden om u van dienst te kunnen zijn uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens. Omdat in sommige gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, beschikt Tara Mediation in die gevallen ook over uw nationaliteit, geboorteplaats, persoonsnummer en overige gegevens die op het door u verstrekte identiteitsbewijs vermeld staan. Een kopie van uw identiteitsbewijs kan in sommige gevallen nodig zijn ten behoeve van de dienstverlening door Tara Mediation.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om u te kunnen helpen spreekt het voor zich dat Tara Mediation enkele persoonsgegevens van u gebruikt. Verder verzamelen wij ook gegevens over het gebruik van onze website en andere communicatiemiddelen waardoor wij onze service kunnen optimaliseren.

Doeleinden:

  • Verwerken van gegevens van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en;

  • informatie te verstrekken inhoudende juridische vertegenwoordiging van opdrachtgevers alsook het uitvoeren van de overeenkomst;

  • Verwerken van gegevens van leveranciers en opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;

Sociale media
Indien u met Tara Mediation communiceert via social media, ontvangen wij uw persoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw telefoonnummer, uw woonplaats en uw geslacht. Alle gegevens die via social media wordt ontvangen, worden opgeslagen, zoals uw NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Tara Mediation te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Tara Mediation kan uw gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Economische Ruimte. Dit doet Tara Mediation alleen als Tara Mediation uw toestemming heeft gekregen om u door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van de dienstverlening van Tara Mediation of om u te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers of een advocatenkantoor zijn waarmee Tara Mediation samenwerkt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europees Economische Ruimte
Mogelijk kan Tara Mediation persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten die wij leveren door middel van het gebruik van bepaalde tools. Het bedrijf dat een dergelijke tool levert kan gevestigd zijn buiten de EER. De bedrijven waar wij mee samenwerken buiten de EER zijn gelegen in de VS. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacy beschermingsniveau bij bedrijven uit de VS.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om het online aanbod door Tara Mediation voortdurend te optimaliseren. Tara Mediation heeft Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add - on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bewaringstermijn
Tara Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zal Tara Mediation uw persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen. Dit kan via administratie@taramediation.com.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website van Tara Mediation is beveiligd met het SSL-certificaat.

Meldplicht datalekken
Tara Mediation gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Tara Mediation altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian