ENG

Hoe Werkt het?

Tara Mediation heeft allereerst een adviesgesprek met u. Nadat u een afspraak heeft gemaakt voor een adviesgesprek zal Tara Mediation u een vragenlijst toesturen met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie zal tijdens het adviesgesprek uw gehele persoonlijke en financiële situatie in kaart worden gebracht.

Desgewenst zal Tara Mediation u in vervolg op het adviesgesprek de nodige juridische informatie verschaffen en u begeleiden om in overeenstemming tot afspraken voor u beider toekomst te komen.

De volgende zaken worden veelal besproken:

  • Omgangsregeling
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • Boedelverdeling (u dient hierbij te denken aan de verdeling van pensioen, schulden, spaargeld, de inboedel)

Samen met u worden de afspraken neergelegd in een convenant. De juridische formulering hiervan zal door Tara Mediation worden gedaan. Er zal worden uitgelegd wat dit voor u beiden in de praktijk betekent.

Als er overeenstemming is bereikt door u beiden met betrekking tot de inhoud van het convenant en/of ouderschapsplan, mag het convenant en/of ouderschapsplan door u beiden worden ondertekend.

Tara Mediation zal vervolgens zorg dragen voor het indienen van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap door een advocaat bij de rechtbank. De verdere afhandeling van de echtscheiding tot en met de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister wordt gemonitord door Tara Mediation.

U hoeft niet bij de advocaat of de rechter te verschijnen, daar de afspraken reeds door u beiden in overeenstemming zijn gemaakt en het een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap betreft.

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap voor € 1.250,00 (inclusief BTW, griffierecht en advocaatkosten)

Mocht er geen mediation nodig zijn en bent u beiden al in goed overleg tot afspraken gekomen, welke in een convenant zijn neergelegd, dan is het mogelijk dat Tara Mediation uw gezamenlijk verzoek tot echtscheiding kan laten indienen voor € 1.250,00 (inclusief BTW, griffierecht en advocaatkosten).

Tara Mediation zal dan het convenant (evt. met het ouderschapsplan) inhoudelijk bestuderen. Indien nodig, zal Tara Mediation u van advies met betrekking tot de inhoud voorzien. Het definitieve convenant (evt. met het ouderschapsplan) zal dan vervolgens in drievoud door u beiden ondertekend en geparafeerd op elke bladzijde tezamen met de benodigde uittreksels gehecht aan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap worden ingediend door een advocaat bij de rechtbank van Amsterdam.

Mits alle documenten gehecht aan het gezamenlijk verzoekschrift correct en compleet zijn, zal de rechtbank binnen 6 weken na indiening van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap een beschikking afgeven. Zodra u beiden de akte van berusting heeft ondertekend en verstuurd naar de advocaat, kan de beschikking worden ingeschreven worden in het huwelijksregister / partnerschapregister. De datum van voormelde registratie is de officiële echtscheidingsdatum/datum beëindiging partnerschap.

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, kunt u dit vermelden in het contactformulier

generated by 123ContactForm

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian