ENG

Wat is uw investering?

Elke scheiding behoeft een andere aanpak, want elke scheiding is nu eenmaal anders. Het ene stel kan al voorbereidingen hebben getroffen en een ander stel kan pas recent hebben besloten te gaan scheiden. Met u zal samen bekeken worden welk traject er gevolgd zal worden. Vervolgens zullen de kosten voor dit traject met u besproken worden.

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap voor € 1.250,00 (inclusief BTW, griffierecht en advocaatkosten)

Mocht er geen mediation nodig zijn en bent u beiden al in goed overleg tot afspraken gekomen, welke in een convenant zijn neergelegd, dan kan Tara Mediation uw gezamenlijk verzoek tot echtscheiding laten indienen voor € 1.250,00

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, kunt u dit vermelden in het contactformulier.

generated by 123ContactForm

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian